Medarbejdere
X

X

Niels Harding
Partner, Area Manager – DK North
European Trade Mark and Design Attorney
Cand.mag, kommunikation og markedsføring

telefon: (+45) 4061 5561
e-mail: niels@patent-nord.dk

Niels arbejder med varemærker, designbeskyttelse, nyhedsbreve, kommunikation,
og marketing.

Med Niels’ kompetencer vil Patent Nord Powered by Zacco bl.a. sikre, at vores kunder altid får en god og professionel behandling.
X
X
X
X

Keld Thyregod
Partner, Team Manager, Patent Attorney

telefon: (+45) 2782 8393
e-mail: keld.thyregod@zacco.com

X

X

Tina Poulsen
Patent Paralegal
M. Ling. Merc.

telefon: (+45) 86 20 47 11
e-mail: tina.poulsen@zacco.com

 


Hanne Møller
Seniorkonsulent
Cand.scient., Ph.D.

telefon: (+45) 2224 0938
e-mail: hm@patent-nord.dk

Hanne har beskæftiget sig med patenter i 7 år, heraf knap 3 år ved større patentbureauer. Hendes kompetencer ligger inden for patentskrivning, besvarelse af skrivelser fra patentmyndigheder, udarbejdelse af skrivelser til krænkelses- og ugyldighedssager, Freedom-To-Operate analyser og licensering.

Hannes Ph.D. omfatter mekanik og kemi, hvilket naturligvis giver en meget høj faglighed indenfor disse patentmæssige områder.

Da Hanne desuden har været ansat i dansk industri, og har prøvet kræfter med højteknologisk iværksætteri, har hun en særdeles god forståelse for håndteringen af IPR under en praktisk udviklingsproces. Dette gør hende ekstra stærk som rådgiver overfor Patent Nords kunder.

X

Troels Bjarup Nielsen
COO
Akademiingeniør

telefon: (+45) 2166 1662
e-mail: tbn@patent-nord.dk

Troels er uddannet akademiingeniør fra DTU inden for det maskintekniske område og har siden 1987 arbejdet med IPR-relaterede opgaver, herunder især udarbejdelse af patentansøgninger.

Troels har i sit tidligere virke været beskæftiget ved blandt andet Patent- og Varemærkestyrelsen samt et af Danmarks største private patentbureauer.

Således er Troels i stand til, på klassificeret vis, at rådgive Patent Nords kunder i sager, hvor der kræves høj faglig ekspertise.

X
X
X

Niels Thygesen
Seniorkonsulent
Akademiingeniør

telefon: (+45) 2224 0938
e-mail: nt@patent-nord.dk

Niels har en bred professionel erfaring med alle områder, der omfatter patentbeskyttelse herunder udarbejdelse af patentansøgninger, myndighedsbesvarelser, indsigelser, nyheds- og krænkelsesundersøgelser og Freedom-To-Operate analyser.

Niels har blandt andet flere års erfaring som specialist herunder sagsbehandler hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Fagligt dækker Niels i særlig grad mekaniske, medicotekniske og kemiske opfindelser.

Der er lukket for kommentarer.