Sponsorater

Sammen med Zacco A/S er vi sponsor for Star for life.

Siden 2014 har Zacco støttet Ezakheleni High School i Sydafrika via Star for Life.

Star for Life er et uddannelsesprogram, hvor styrkelse af unge menneskers selvværd er i focus, og hvor det er målet at coache unge sydafrikanere til at tage styringen med deres eget liv og derigennem blive bedre rustet til at udleve deres drømme. Star for Life har udviklet en unik fremgangsmåde til at nå dette og har opnået særdeles positive resultater, og siden 2005 har mere end 300.000 elever deltaget i Star for Life-projektet.

Det arbejde, der udføres af Star for Life, udføres i overensstemmelse med FNs Konvention om Barnets rettigheder, Børnekonventionen, og 2015-målene, Millennium Development Goals, om at skabe mere retfærdige og mere bæredygtige samfund.

Læs mere om Star for Life her.

x

Der er lukket for kommentarer.